Παθολογικό

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δουΐτσης Πέτρος
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α’ Ιωάννου Κωνσταντίνος
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ B’ Κολλάρη Εριέττα
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ B’ Τσούκας Δαυίδ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ B’ Καλλογιάννης Εμμανουήλ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 15