Παθολογικό

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δουΐτσης Π.
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α’ Ιωάννου Κ.
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ B’ Κολλάρη Ε.
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ Ιωακειμίδης Ν.
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ Τσούκας Δ.
Καλογιάννης Ε.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 15