Παθολογικό

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 4  3  2  1
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 1 ιατρός
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β’ 2 ιατροί
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ Β’ 1 ιατρός
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ Β’ 1 ιατρός  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ 1 ιατρός
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 14 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ 1 ΒΟΗΘΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ