Αναισθησιολογικό

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Τριανταφυλλίδου Ε.
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β’ Καραδόντας Β.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 5