Αναισθησιολογικό

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 3 3  1
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
1 ιατρός
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β’ 2 ιατροί
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ Β’ 1 ιατρός
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 4 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ (ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΜΕ ΕΦΗΜΕΡΕΙΟ)