Αναισθησιολογικό

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Τριανταφυλλίδου Ε.
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β’ Αντωνίου Χ.
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ Παππάς Β.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 5