Παθολογοανατομικό

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Η’ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Η’ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 2
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ