Κυτίο Παραπόνων

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για τo Γενικό Νοσοκο-μείο Φλώρινας, το οποίο έχει έδρα τη Φλώρινα, οδός Εγνατία 9, 531 00, Τηλέφωνο: 2385350100 και για το λόγο αυτό ζητούμε τη συγκατάθεσή σας για τη διατήρηση στο αρχείο μας των δεδομένων που συλλέγουμε μέσω της παρακάτω φόρμας Κυτίο Παραπόνων, με σκοπό την ιατρική παροχή υπηρεσιών υγείας.
Τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για όσο είναι απαραίτητο για τον σκοπό επεξεργασίας. Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και λήθης, περιορισμού της επεξερ-γασίας, εναντίωσης στην επεξεργασία και φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων, μετά από σχετικό σας αίτημα προς εμάς, αποστέλλοντας αλληλογραφία στη διεύθυνση.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από το Νοσοκομείο μας θα βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα.