Μονάδα Τεχνητού Νεφρού

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α’ Βασιλείου Ειρήνη
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α’ Ευαγγέλου Αθηνά
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β’ Κουλουκουργιώτου Θεοδώρα
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 11