Μονάδα Τεχνητού Νεφρού

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ 2  2  1
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α’ 2 ιατροί
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ Β’ 1 ιατρός
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 11