Μονάδα Τεχνητού Νεφρού

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α’ Βασιλείου Ε.
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β’ Κουλουριώτη Θ.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 11