Βιοπαθολογικό

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β’ Σκενδέρης Γεώργιος
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β’ Μπόγια Ευτέρπη
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ