Βιοπαθολογικό

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 2  2  2
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β’ 2 ιατροί
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ Β’ 2 ιατροί