Βιοπαθολογικό

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α’ Πετροπούλου Δ.
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ Ιωάννου Δ.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ