Ψυχιατρικό

Εξωτερικά Ιατρεία

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ 1  1
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α’ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1