Οφθαλμολογικό

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Δούρδας Ι.
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α’ Μήτσης Δ.
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ Μητσιώνης Μ.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 4