Οφθαλμολογικό

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΟΓΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ 2 1
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β’  1 ιατρός
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1 ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ Ε.Ι. ΟΑΕΔ