Νευρολογικό

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 1  0
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ