Εργαστηριακός Τομέας

O Εργαστηριακός Τομέας αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα:

  1. Βιοπαθολογικό
  2. Αιματολογικό−Αιμοδοσία
  3. Ακτινοδιαγνωστικό
  4. Παθολογοανατομικό
  5. Βιοχημικό
  6. Φαρμακευτικό