Εισαγωγή – Εξιτήριο

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Κατά την εισαγωγή τους οι ασθενείς πρέπει να:

  • φέρουν το Βιβλιάριο Υγείας του ασφαλιστικού φορέα
  • φέρουν το Δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας
  • γνωρίζουν το ΑΜΚΑ, το ΑΦΜ τους καθώς και την ΔΟΥ στην οποία υπάγονται.

Οι ασθενείς που είναι έμμεσα ασφαλισμένοι (παιδιά, φοιτητές, σύζυγοι) θα πρέπει να γνωρίζουν τα στοιχεία αυτού που τους ασφαλίζει άμεσα.

Σε περίπτωση Επείγουσας Εισαγωγής, τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να προσκομισθούν στο Γραφείο Κίνησης ασθενών το αργότερο μέχρι την επόμενη ημέρα από τους οικείους του ασθενή.

Δικαίωμα Νοσηλείας

Νοσηλεία δικαιούνται όλοι οι ασφαλισμένοι ασθενείς που ανήκουν στον ΕΟΠΠΥ.

Ασφαλισμένοι λοιπών ταμείων:

  • Στρατός Ξηράς, Ναυτικό, Αεροπορία
  • ΤΥΠΕΤ (Εθνική Τράπεζα)
  • Τράπεζα της Ελλάδας
  • ΕΔΟΕΑΠ (δημοσιογράφων)
  • ΕΥΔΑΠ
  • ΑΕΙ ΤΕΙ

Όλοι οι ανασφάλιστοι Έλληνες και Αλλοδαποί Ν. 4368/2016 που είναι κάτοχοι αριθμού ΑΜΚΑ.

Ευρωπαίοι ασφαλισμένοι πολίτες με κάρτα εξωτερικού (ΕΚΚΑ, ΠΠΑ) μόνο για έκτακτες εισαγωγές.

Πιστοποιητικά – Βεβαιώσεις

Βεβαιώσεις εξέτασης από τα Εξωτερικά Ιατρεία, χορηγούνται από την Γραμματεία του Νοσοκομείου, μετά από υποβολή σχετικής αίτησης. Η αίτηση παραλαμβάνεται από το Γραφείο Κίνησης ή την Γραμματεία των Εξωτερικών Ιατρείων αντίστοιχα και κατατίθεται στην Γενική Γραμματεία του νοσοκομείου, λαμβάνοντας και αριθμό πρωτοκόλλου.

Πιστοποιητικά νοσηλείας, ή ενημερωτικά δελτία νοσηλείας, ή αντίγραφα ιατρικού φακέλου χορηγούνται από το αντίστοιχο Ιατρικό Τμήμα και θεωρούνται από το Γραφείο Κίνησης Ασθενών του Νοσοκομείου, μετά από κατάθεση σχετικής αίτησης.

Η έκδοση τους για τους ενδιαφερόμενους χρήστες των παρεχόμενων από το νοσοκομείο υπηρεσιών υγείας γίνεται μέσα στο χρονικό διάστημα που ορίζει ο νόμος.

Εξιτήριο

Ο ασθενής κατά την έξοδό του από το Νοσοκομείο ή ο συνοδός του, μπορεί να απευθυνθεί στη στάση αδελφής της αντίστοιχης κλινικής/τμήμα όπου νοσηλεύεται και να πάρει το ιατρικό του εξιτήριο καθώς, επίσης, και το ασφαλιστικό του βιβλιάριο.