Αιματολογικό – Αιμοδοσία

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Η’ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 10