Αιματολογικό – Αιμοδοσία

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α’
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 9
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2