Αιματολογικό – Αιμοδοσία

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α’ Ηλιάδη Β.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 9
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2