Παθολογικός Τομέας

O Παθολογικός Τομέας με δυναμικότητα 51 κλινών, αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα:

  1. Παθολογικό
  2. Παιδιατρικό
  3. Καρδιολογικό

Επίσης, περιλαμβάνει την Μονάδα Εμφραγμάτων και την Μονάδα Τεχνητού Νεφρού.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

Εκτός των παραπάνω τμημάτων, υπάρχουν: