ΩΡΛ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΩΡΛ 1
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ