• Απρίλιος 9, 2024

  ΛΙΣΤΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΑΠΟ 12/02/2024-31/03/2024

  Γ4) ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ – 3ος 2024 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ A4) ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ – 3ος 2024 Γ3) ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ – 3ος 2024 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ A3) ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ – 3ος 2024Γ2) ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ – 3ος 2024 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ A2) ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ – 3ος 2024 Γ1) ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ – 3ος 2024 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ A1) ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ – 3ος 2024 Γ5) ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ –

  • Φεβρουάριος 26, 2024

  ΛΙΣΤΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΑΠΟ 05/02/2024-18/02/2024

  A1) ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ – 2ος 2024 Γ1) ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ – 2ος 2024 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ A2) ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ – 2ος 2024 Γ2) ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ – 2ος 2024 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ

  • Φεβρουάριος 26, 2024

  ΛΙΣΤΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΑΠΟ 01/01/2024-04/02/2024

  A1) ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ – 1ος 2024 Γ1) ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ – 1ος 2024 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ A2) ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ – 1ος 2024 Γ2) ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ – 1ος 2024 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ A3) ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ – 1ος 2024 Γ3) ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ – 1ος 2024 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ A4) ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ – 1ος 2024 Γ4) ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ – 1ος 2024 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ A5) ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

  • Φεβρουάριος 7, 2024

  ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ + Έκτακτα Από 18.12.2023 – 31.12.2023

  Α3) ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ – 12ος 2023 Α4) ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ – 12ος 2023 Γ3) ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ – 12ος 2023 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ Γ4) ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ – 12ος 2023 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ