Εξωτερικά Ιατρεία

Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία

Τηλέφωνο Ραντεβού: 238 535 0140 , 2385049049

  • Τα τακτικά εξωτερικά Ιατρεία λειτουργούν μόνο με προσυννενόηση (Ραντεβού) μόνο της εργάσιμες ημέρες και ώρες.
  • Η προσυννενόηση (Ραντεβού) είναι απαραίτητη για οποιαδήποτε μη επείγουσα αιτία, ακόμη και γιά συνταγογράφηση η εργαστηριακές εξετάσεις.
  • Οι Νοσηλευόμενοι ασθενείς , που ο γιατρός τους , τους υπέδειξε να επανέλθουν στα Ε.Ι. για οποιαδήποτε ιατρική πράξη η εργαστηριακές εξετάσεις κλείνουν ραντεβού την ημέρα εξόδου από το Νοσοκομείο, στο Γαρφείο Ε.Ι.
  • Σέ κάθε επίσκεψη στα Ε.Ι. έχετε υποχρεωτικά μαζί σας :
    Το ασφαλιστικό σας βιβλιάριο, το βιβλιάριο συνταγών ή το βιβλιάριο ανασφάλιστου όσοι διαθέτουν.

Επείγοντα Περιστατικά

Τα επείγοντα περιστατικά εξυπηρετούνται καθ’ όλη την διάρκεια του 24ωρου από εφημερεύοντες, ειδικούς και ειδικευόμενους γιατρούς.

Σε κάθε τμήμα εφημερεύει ένας ειδικός γιατρός σε εφημερία ενεργό (εφημερία στο Νοσοκομείο) η ετοιμότητας (εφημερία εκτός  Νοσοκομείου), για τα επείγοντα περιστατικά και για τους Νοσηλευομένους.