Βραχείας Νοσηλείας

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ