Ακτινοδιαγνωστικό

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ 3  2  2
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
1 ιατρός
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α’ 1 ιατρός
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ Β’ 1 ιατρός
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 9