Μαιευτικό – Γυναικολογικό

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 3 3  1
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 1 ιατρός
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α’ 1 ιατρός ΣΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β’ 1 ιατρός
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ Β’ 1 ιατρός
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 10 ΜΑΙΕΣ ΚΑΙ 1 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ