Μαιευτικό – Γυναικολογικό

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Κοσκοσάς Ιωάννης
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α’ ΤΣΙΝΕΚΕ ΡΟΛΑΝΤ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β’ Hamataj Admir
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 11