Μαιευτικό – Γυναικολογικό

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Κοσκοσάς Ι.
ΕΠΙKΟΥΡΙΚΟΣ Hamataj A.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 11