Χειρουργικό

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 3 2 1 3
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α’ 1 ιατρός
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β’ 1 ιατρός
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ Β’ 1 ιατρός
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ 3 ιατροί
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΙ 9 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΙ 9 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ