Χειρουργικό

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α’ Δημάκης Κ.
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β’ Παπατόλιος Γ.
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β’ Λιαρμακόπουλος Ε.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 13