Ορθοπεδικό

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β’ Σαχίνης Νικόλας Πλάτων
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β’ Μπαρμπάκης Γεώργιος
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β’ Καλλημάνης Κωνσταντίνος
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 4