Ορθοπεδικό

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 3 1 2
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β’ 2 ιατροί
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ Β’ 1 ιατρός
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΙ 7 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ