Ορθοπεδικό

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β’ Σαχίνης Ν.
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β’ Μπαρμπάκης Γ.
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β’ Καλιμάνης Κ.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 4