Καρδιολογικό

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 4  3
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΛΙΓΚΑΤΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΒΑΛΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α’ ΝΑΝΗΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ 6 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ