Καρδιολογικό

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Κλιγκάτσης Π.
Βαλασιάδης Δ.
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α’ Νάνης Λ.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 8