Καρδιολογικό

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 4  3
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 1 ιατρός
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 1 ιατρός
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α’ 1 ιατρός
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ 6 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ