Διατομεακά Τμήματα

Περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

  • Βραχείας Νοσηλείας
  • Επειγόντων Περιστατικών
  • Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, όπου εντάσσεται και το Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (ΚΕΦΙΑΠ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ)