Δύναμη Κλινών

Η συνολική δύναμη του Γ.Ν. Φλώρινας «ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» ορίζεται σε εκατόν σαράντα (140) οργανικές κλίνες, εκ των οποίων οι τριάντα (30) ανήκουν στο ΚΕΦΙΑΠ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ.