Χειρουργικός Τομέας

O Χειρουργικός Τομέας με δυναμικότητα 51 κλινών, αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα:

  1. Χειρουργικό
  2. Ορθοπεδικό
  3. Ουρολογικό
  4. Οφθαλμολογικό
  5. Μαιευτικό − Γυναικολογικό
  6. Αναισθησιολογικό

Επίσης, περιλαμβάνει την Μονάδα Μεταναισθητικής Φροντίδας (ΜΑΑΦ).