ΚΕΦΙΑΠ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Το Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης(ΚΕΦΙΑΠ ΦΛΩΡΙΝΑΣ) του Γ.Ν.Φλώρινας λειτουργεί στην ακριτική Φλώρινα από τον Σεπτέμβριο του 2001 και προσφέρει υπηρεσίες αποκατάστασης(Φυσικοθεραπείες, Λογοθεραπείες, Εργοθεραπείες) σε ενήλικες αλλά κυρίως σε παιδιά με βαριές αναπηρίες(εγκεφαλική παράλυση, τετραπληγίες, νοητική υστέρηση, αυτισμός, σύνδρομο Down κλπ)καθώς και σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.

Παράλληλα, υλοποιεί προγράμματα πρόληψης, αγωγής υγείας, ψυχολογικής-κοινωνικής υποστήριξης, αυτόνομης διαβίωσης, προ-επαγγελματικής και κοινωνικής ένταξης με σκοπό την ομαλή ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία στον οικονομικό και κοινωνικό ιστό του τόπου διαβίωσής τους καθώς και την δικτύωση των φορέων που προσφέρουν υπηρεσίες στα άτομα με αναπηρία για την ολιστική προσέγγιση των προβλημάτων των ΑμεΑ και των οικογενειών τους.

Οργανώνονται επίσης επιστημονικές και ενημερωτικές εκδηλώσεις και παρεμβάσεις σε συνεργασία με τους Συλλόγους ΑμεΑ και τους εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες έχοντας ως στόχο την ενημέρωση αλλά και την άρση των προκαταλήψεων και τον αποκλεισμό των ΑμεΑ.

Επίσης, το Κέντρο μας έχει άμεση συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας του οποίου πραγματοποιούν Πρακτική Άσκηση φοιτητές και οργανώνονται ημερίδες σε συνεργασία με αυτό, καθώς και με το Δημόσιο ΙΕΚ Φλώρινας οπού φοιτητές πραγματοποιούν μαθήματα και Πρακτική Άσκηση στο χώρο.
Τέλος προσφέρονται υπηρεσίες ψυχολογικής, κοινωνικής υποστήριξης, πρόληψη, αγωγή υγείας και ενημέρωσης για θέματα που τους αφορούν(επιδοματική πολιτική, δικαιώματα ΑμεΑ κλπ) στους εξυπηρετούμενους του Κέντρου και τις οικογένειές τους, σε όσους έχουν καταγραφεί μέσα από την κοινωνική έρευνα με τη σύνταξη ερωτηματολογίου αλλά και σε όσους επικοινωνούν με το Κέντρο μας για να ενημερωθούν, έχοντας δημιουργηθεί μια σταθερή βάση δεδομένων με πλήρη στοιχεία ασθενείας και οικονομικών-κοινωνικών στοιχείων οι οποίοι ενημερώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα για οτιδήποτε αφορά τα θέματα αναπηρίας των ιδίων αλλά και τις αλλαγές στις πολιτικές υγείας πάνω στην αναπηρία.

Τη στιγμή αυτή υπηρετούν 10 υπάλληλοι στο ΚΕΦΙΑΠ Γ.Ν. Φλώρινας( Κοινωνιολόγος, Ψυχολόγος, Κοινωνική Λειτουργός, Επισκέπτρια Υγείας, Νοσηλεύτρια, Λογοθεραπεύτρια, 2 Εργοθεραπευτές και 2 Φυσικοθεραπευτές).

Οι ασθενείς είναι όλοι εξωτερικοί, όσοι χρήζουν νοσηλεία παραπέμπονται στο ΚΕΦΙΑΠ Αμυνταίου(πρώην ΚΑΦΚΑ Αμυνταίου) το οποίο είναι επίσης ενσωματωμένο στο Γ.Ν. Φλώρινας.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΕΦΙΑΠ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Τηλέφωνα Email
2385044500
2385044261
keamea@1026.syzefxis.gov.gr