Φωτογραφικό Υλικό

Το φωτογραφικό υλικό παραχωρήθηκε από την κα. Πέρκα Αθηνά στα πλαίσια ενός project  με θέμα «Το Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας “ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ”», ως μέλος της φωτογραφικής ομάδας ΡΟΕΣ της λέσχης Πολιτισμού Φλώρινας.

-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016.

Διεθνής Δημόσιος Ανοιχτός Διαγωνισμός Φάση Β – ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΜΕΣΟ ΕΣΠΑ (ΟΠΣ:5063723)

1.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

2.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΕΙΣΟΔΟΣ – ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ