ΚΕΦΙΑΠ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Σκοπός του ΚΕΦΙΑΠ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ είναι:

Σκοπός του Κέντρου Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας στον πληθυσμό ευθύνης της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, καθώς και σε ασθενείς που παραπέμπονται από άλλες ΥΠΕ και συγκεκριμένα σε Άτομα με σωματική αναπηρία, οι οποίοι πάσχουν από παθήσεις του μυϊκού, νευρικού, κυκλοφορικού, ερειστικού, αναπνευστικού συστήματος και άτομα όλων των ηλικιών με κινητικά ή νοητικά προβλήματα, αυτισμό, αισθητηριακές ή και πολλαπλές αναπηρίες. Η πρώιμη διάγνωση, αξιολόγηση και θεραπεία αποκατάστασης, η ψυχολογική, κοινωνική και συμβουλευτική υποστήριξη, η ενημέρωση των Ατόμων με Αναπηρία και των οικογενειών τους, η προεπαγγελματική και επαγγελματική κατάρτιση των Ατόμων με Αναπηρίες, η λειτουργική τους αποκατάσταση, η υποστήριξη για ένταξή τους στον κοινωνικό ιστό, η συνεργασία με τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας σε τοπικό επίπεδο για το συντονισμό της δράσης τους, ιδίως:

 • Η παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης με την εφαρμογή των πλέον σύγχρονων παροχών σε επίπεδο ποιότητας νοσηλείας, διαγνωστικών και θεραπευτικών τεχνικών, νέων τεχνολογιών, έρευνας και εκπαίδευσης στον τομέα της Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης και Κοινωνικής Αποκατάστασης.
 • Η εξυπηρέτηση ασθενών με οργανικό και λειτουργικό έλλειμμα μετά από πάθηση συγγενή ή επίκτητο ή τραυματισμό του νευρικού, μυοσκελετικού, καρδιοαναπνευστικού, ουρογεννητικού συστήματος ή πολυσυστηματική βλάβη και εφαρμογή διαγνωστικών και θεραπευτικών τεχνικών από την πρώιμη και υποξεία φάση μέχρι την αποθεραπεία και την κοινωνική επανένταξη.
 • Η παροχή όλων των απαραίτητων ιατρικών και κοινωνικών υπηρεσιών στον πάσχοντα πολίτη που χρήζει αποκατάστασης ώστε να κατευθύνει τη διαδικασία ανάρρωσής του, να ενισχύσει τις λειτουργικές ικανότητές του, να υποκαταστήσει τις χαμένες λειτουργίες του και με τη βοήθεια της κατάλληλης υποστηρικτικής τεχνολογίας, να προάγει τη λειτουργική αυτονομία και να συνδράμει στην οικογενειακή και επαγγελματική επανένταξη του πολίτη με αναπηρία παρεμβαίνοντας κατάλληλα στη διαμόρφωση των συνθηκών του περιβάλλοντος του.
 • Η προώθηση των ενεργειών για την εκπαίδευση του ιατρικού και λοιπού προσωπικού και ενέργειες για την ανάπτυξη της έρευνας, καθώς και καινοτόμων πρωτοποριακών εφαρμογών. Η ενημέρωση και εκπαίδευση του πληθυσμού της περιοχής για θέματα πρόληψης αναπνευστικών, μυοσκελετικών και νευρολογικών διαταραχών.

Περιγραφή της Ομάδας αποκατάστασης του Κέντρου Φυσικής Ιατρικής Αποκατάστασης Αμυνταίου

Την ομάδα Αποκατάστασης αποτελούν ειδικοί επιστήμονες:

 • Ιατροί Αποκατάστασης
 • Εξειδικευμένη νοσηλευτική υπηρεσία αποκατάστασης
 • Φυσικοθεραπευτές
 • Εργοθεραπευτές
 • Λογοθεραπευτές
 • Ψυχολόγοι.
 • Κοινωνικοί Λειτουργοί.

 

1.Ιατρός Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης.

Καθορίζει το πρόγραμμα και τους στόχους της Αποκατάστασης, μετά εκτελεί λεπτομερή διάγνωση, ανάλυση των φυσικών δυνατοτήτων και του επιλεγμένου στόχου. Καθορίζει την φαρμακευτική αγωγή και παρακολουθεί την συνολική πορεία του αρρώστου ασκώντας την γενική εποπτεία παρεμβαίνοντας σε κάθε επίπεδο και καθοδηγώντας την συνεργασία των μελών της ομάδας, ανάλογα με το στάδιο της Αποκατάστασης.
Συνταγογραφεί με πλήρεις προδιαγραφές όλα τα βοηθήματα υποστηρικτικής τεχνολογίας για κάθε άρρωστο.

2.Νοσηλεύτης Αποκατάστασης.

Φροντίζει την νοσηλεία του ανάπηρου με στόχο την αποφυγή επιπλοκών, την διατήρηση βασικών λειτουργιών του και την προετοιμασία του για την λειτουργική Αποκατάσταση.

Με εντολή και εποπτεία του ιατρού Αποκατάστασης, αναλαμβάνει ρόλο επανεκπαίδευσης ούρησης σε νευρογενή κύστη, και εκτελεί και άλλα προγράμματα νοσηλευτικής αποκατάστασης.

3.Φυσικοθεραπευτής.

Εκτελεί το πρόγραμμα φυσικοθεραπείας-κινησιοθεραπείας σε στενή συνεργασία με τον ιατρό για την τροποποίησή του κατά την μετάβαση του αρρώστου σε άλλο στάδιο.

4.Εργοθεραπευτής.

Εκμάθηση λειτουργικής χρήσης χεριών, εκμάθηση αυτοεξυπηρέτησης με την χρήση ή όχι τροποποιημένων αντικειμένων ή προσπελάσιμων χώρων διαβίωσης, λειτουργικά test, επανεκπαίδευση νοητικών λειτουργιών για εκτέλεση έργου.

5.Λογοθεραπευτής

Εκμάθηση όλων των ειδών επικοινωνίας με μεγαλύτερο βάρος στην λεκτική επικοινωνία. Επανεκπαίδευση νοητικών λειτουργιών, συνειρμού, μνήμης, προσοχής και εκφραστικού “λόγου”.

6.Ψυχολόγος

Υποστήριξη αρρώστου και οικογένειας, χειρισμός δυναμικών ομάδας.

7.Κοινωνική λειτουργός Αποκατάστασης.

Παρέμβαση στον ανάπηρο και την οικογένεια του, καθορισμός των κοινωνικών αναγκών του και σύνδεση της υπηρεσίας αποκατάστασης με την ευρύτερη κοινωνική πρόνοια.
Πρέπει να τονιστεί ότι στην ομάδα αποκατάστασης εντάσσεται ο ασθενής και η οικογένεια του.

Συνοπτική Περιγραφή Λειτουργιών του Κέντρου Φυσικής Ιατρικής Αποκατάστασης Αμυνταίου στη παρούσα κατάσταση:

 • Ένας ασθενής μπορεί να εισέλθει για να κάνει φυσιοθεραπεία ή έργοθεραπεία στο ΚΕΦΙΑΠ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ, εφόσον πληροί τα απαραίτητα κριτήρια, και να νοσηλευτεί όσο χρειάζεται μέχρι να θεραπευτεί.(Εισιτήριο -Εξιτήριο)
 • Ένας ασθενής μπορεί να πάρει τηλέφωνο και να κλείσει ραντεβού για φυσιοθεραπεία ή έργοθεραπεια (Δυνατότητα Ραντεβού Εξωτερικών Ιατρείων)
 • Ο ασθενής ελέγχεται για την ασφαλιστική του κάλυψη
 • Ο ασθενής πρέπει να συμπληρώσει τα δύο έντυπα που επισυνάπτονται
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΚΕΦΙΑΠ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΠΡΟΣΩΠΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τηλέφωνο Email ΦΑΞ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ 2386350341
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2386350320-321 kafkaam@otenet.gr 2386020238

ΚΕΦΙΑΠ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΣΤΑΣΗ ΑΔΕΛΦΗΣ 2386350345