Ουρολογικό

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Κωτακίδης Γ.
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α’ Μαραντίδης Κ.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 3