Ουρολογικό

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 3 2
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
1 ιατρός
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α’ 1 ιατρός
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1 ΥΠΕΥΘΗΝΗ ΚΑΙ 1 ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ. ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΚΑΙ ΝΥΧΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΓΙΚΗΣ