Ουρολογικό

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 3 2
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΚΩΤΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α’ ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1 ΥΠΕΥΘΗΝΗ ΚΑΙ 1 ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ. ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΚΑΙ ΝΥΧΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΓΙΚΗΣ