Παιδιατρικό

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 4  3  2
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 1 ιατρός
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α’ 1 ιατρός
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β’ 1 ιατρός
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ 1 ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ. ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ