Στις 25/08/2017 θα καταβληθεί στους δικαιούχους υπαλλήλους :

α) Αποζημίωση για νυχτερινά & εξαιρέσιμα λοιπού προσωπικού (πλην ιατρών) μηνός Ιουνίου 2017

β) Εφημεριακή αποζημίωση ιατρικού προσωπικού μηνός Ιουνίου 2017

 

                                                                                               ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Leave a reply