Ανακοίνωση τύπου Δωρεές

Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου μας, κατά την 17η συνεδρίασή του στις 31 Αυγούστου 2017, έκανε αποδεκτές τις δωρεές των παρακάτω…

Read more