Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Δημιουργία ηλεκτρονικών αιτημάτων ασθενών του Νοσοκομείου Φλώρινας <<ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ>> Μέσω της πλατφόρμας https://eservices.nosflorinas.gr

Εδώ μπορούν οι πολίτες να υποβάλουν την αίτηση τους για:

βεβαίωση νοσηλείας,

αντίγραφο ιατρικού φακέλου,

βεβαίωση μη πραγματοποίησης εξετάσεων

κ.α.

Κάνε το Αίτημα σου

Επισημαίνεται ότι η είσοδος στην πλατφόρμα γίνεται με χρήση προσωπικών κωδικών του Taxisnet μέσω διασύνδεσης της ΓΓΠΣ.

Επίσης έχετε τη δυνατότητα να ανατρέξετε και να τυπώσετε όσες φορές επιθυμείτε τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί ψηφιακά.