Κατόπιν ενημέρωσης μου από το τμήμα Πληροφορικής του Γ.Ν. Φλώρινας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον επικουρικό Ακτινοφυσικό του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς, Κουλούρη Χαράλαμπο για τη προσφορά του στο ακτινολογικό τμήμα και την άριστη συνεργασία με το τμήμα Πληροφορικής, προκειμένου να γίνει η εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρονικής διανομής των ακτινογραφιών (PACS) στο νοσοκομείο. Η παραπάνω διενέργεια συντελεί σημαντικά στην οικονομία του Νοσοκομείου, και διευκολύνει πολύ την δουλειά των ιατρών – τεχνολόγων.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗΣ

Leave a reply