Σας διαβιβάζουμε συνημμένα τον προγραμματισμό της Β΄ Επιμορφωτικής Περιόδου Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2018, του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Οι υπάλληλοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα επιμορφωτικά προγράμματα θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους μόνο ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/index.jsp://online.ekdd.gr/OnlineWeb/index.jsp)

Για όλα τα προγράμματα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την ομάδα-στόχο, το σκοπό και τις θεματικές ενότητες που διδάσκονται στον ιστότοπο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (www.ekdd.gr.) σε σχετικό σύνδεσμο (link). Για διευκρινίσεις σε σχέση με την υλοποίηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων μπορείτε να απευθύνεστε στους οργανωτικά υπεύθυνους, ενώ για τις διαδικασία επιλογής στους επιστημονικά υπεύθυνους του κάθε προγράμματος, που αναγράφονται στον συνημμένο πίνακα.

Παρακαλούμε να συμβάλετε στην απρόσκοπτη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων, καθώς και των υπαλλήλων των εποπτευόμενων υπηρεσιών και φορέων σας.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία σας. Στη διάθεσή σας για κάθε επιπρόσθετη πληροφορία.

Μ.Ε.Σ.Α.Δ.Η.-Δ.Μ.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ

τηλ: 2651028088
fax: 2651028055

Κατεβάστε τον πίνακα των προγραμμάτων σε μορφή pdf από εδώ.

Leave a reply