ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
«ΕΛΕΝΗ Θ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
Φλώρινα : 03.08.2017
Εγνατίας 9
Αρ. Πρωτ.: 3382
53100 ΦΛΩΡΙΝΑ
Τηλ. 2385025144
Fax. 2385022175

Προς
Κα Κουσιπέτκου Μαρία
Δημ.Λαμπράκη 24
53100 ΦΛΩΡΙΝΑ

Θέμα « Δωρεά ιατρικού μηχανήματος»

Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου μας, κατά την 12η συνεδρίασή του στις 29 Ιουνίου 2017, έκανε αποδεκτή τη δωρεά σας ενός ιατρικού μηχανήματος για την Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου μας.

Παρακαλούμε να δεχτείτε τις θερμές ευχαριστίες μας για τη δωρεά αυτή η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗΣ

Leave a reply