Διαβάστε την περίληψη της διακήρυξης(με ΑΔΑΜ και ΑΔΑ)  εδώ.

Διαβάστε την περίληψη της διακήρυξης (με ΑΔΑΜ)  εδώ.

Διαβάστε την διακήρυξη εδώ.

Leave a reply