Δείτε παρακάτω τα αποτελέσματα της προκήρυξης:

1) ΠΙΝΑΚΑΣ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_1
2) ΠΙΝΑΚΑΣ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_2
3) ΠΙΝΑΚΑΣ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_3
4) ΠΙΝΑΚΑΣ_ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ – ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ_1
5) ΠΙΝΑΚΑΣ_ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ – ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ_2
6) ΠΙΝΑΚΑΣ_ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ – ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ_3
7) ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΜΕ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΙΝΑΚΑΣ

Leave a reply