Στις 27/06/2017 θα καταβληθεί στους δικαιούχους υπαλλήλους:

α) Αποζημίωση για νυχτερινά & εξαιρέσιμα λοιπού προσωπικού (πλην ιατρών) μηνός Απριλίου 2017

β) Εφημεριακή αποζημίωση ιατρικού προσωπικού μηνός Απριλίου 2017

γ) Αναδρομικά για αποζημίωση νυχτερινών & εξαιρέσιμων λοιπού προσωπικού (πλην ιατρών) μηνός Ιανουαρίου 2017

ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Leave a reply