Δερματολογικό

Εξωτερικά Ιατρεία

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 1  1
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1