Στατιστικά Στοιχεία

Στο Ακτινολογικό καθημερινά κλείνονται: ένα ραντεβού για υπέρηχο μαστού,τέσσερα ραντεβού για τους υπόλοιπους υερήχους,για DEXA από οκτώ ραντεβού ημέρα Τρίτη και Πέμπτη, Μαστογραφίες τρεις καθημερινά, Ειδικές Εξετάσεις καθημερινά από ένα ραντεβού και Αξονικός καθημερινά από έξι ραντεβού.

Το Οδοντιατρκό καλύπτεται από μία μόνιμη ιατρό για τακτικά περιστατικά.Ταυτόχρονα η ίδια οδοντίατρος καλύπτει και το Πρόγραμμα Προληπτικού Ελέγχου της 3ης ΥΠΕ.

Αυτό αιτιολογεί το μεγάλο Μ.Ο. αναμονής .

Οι εφημερείες του ΓΝΦ καλύπτονται από τη μόνιμη οδοντίατρο του Νοσοκομείου και από 2 οδοντιάτρους από το ΚΥ Αμυνταίου.

Τα επείγοντα οδοντιατρικά περιστατικά καλύπτονται μερικώς κατά 22 ημέρες // μήνα από την υφιστάμενη στελέχωση.

Μέχρι τέλος του 2017 η μόνιμη οδοντίατρος συνταξιοδοτείται, οπότε το Νοσοκομείο δε θα καλύπτει πλέον ιδιώτες ή τυχόν νέο πρόγραμμα προληπτικού
οδοντιατρικού ελέγχου.