Υπηρεσιακό Συμβούλιο

 1. ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτών/τριών, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
  Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας, με αναπληρώτρια την ΖΟΥΜΠΟΥ ΜΕΛΑΝΙΑ, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Oικονομικού, Αναπληρώτρια Προϊστάμενη Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
 2. ΚΥΡΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, του κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας, με αναπληρώτρια την ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
 3. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης Διοικητικής Οικονομικής Υπηρεσίας στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας, με αναπληρώτρια την ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ανάπτυξης στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
 4. α. Όταν το Συμβούλιο κρίνει θέματα του μόνιμου προσωπικού μετέχουν σε αυτό ως αιρετοί εκπρόσωποι οι ακόλουθοι:
  i. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, του κλάδου ΤΕ Μαιών με βαθμό Α’, με αναπληρωτή τον ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΙΩΑΝΝΗ, του κλάδου ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων, με βαθμό Α’, οι οποίοι υπηρετούν στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας «ΕΛΕΝΗ ΘΔΗΜΗΤΡΙΟΥ».
  ii. ΓΙΑΒΡΑΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, με βαθμό Α’, η οποία υπηρετεί στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας «ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», χωρίς Αναπληρωτή.
  β. Δεν υφίστανται αιρετοί εκπρόσωποι για θέματα προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζεται η ΜΑΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ του κλάδου ΤΕ Λογιστικής με βαθμό Β΄, με αναπληρώτρια την ΣΟΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, του κλάδου ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας με βαθμό Α’, οι οποίες αμφότερες υπηρετούν στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας «ΕΛΕΝΗ ΘΔΗΜΗΤΡΙΟΥ».

Πρόεδρος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζεται η ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ με αναπληρωτή Πρόεδρο τον ΚΥΡΚΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ.