Διοικητής

      Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας ονομάζεται Παπούλκας Χρήστος του Ανδρέα, είναι γεννημένος το 1968, έγγαμος, πατέρας πέντε παιδιών και ζει μόνιμα στη Φλώρινα. Είναι οικονομολόγος πτυχιούχος του Εθνικoύ Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και συνάμα πτυχιούχος της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας ΤΕΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Τμήματος Ε.Π.Ε.Α.Π. Επίσης, είναι Κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος Δημόσιας Διοίκησης (Μaster Public administration), του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και έχει παρακολουθήσει πολλά προγράμματα κατάρτισης και εξειδίκευσης κυρίως οικονομικής – φορολογικής και διοικητικής κατεύθυνσης. Σήμερα είναι φοιτητής στο μεταπτυχιακό τμήμα Διοίκησης Τουριστικών επιχειρήσεων του Ε.Α.Π.

   Έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα ως οικονομολόγος λογιστής, ενώ από το 1999 είναι Δημόσιος Υπάλληλος, υπηρετώντας σε θέσεις εφοριακού κλάδου, του Υπουργείου Οικονομικών. Υπήρξε εκπαιδευτής ενηλίκων σε διάφορα προγράμματα κατάρτισης, ενώ έχει ασχοληθεί με τα κοινά ως μέλος διαφόρων συλλόγων και συνδικαλιστικών οργάνων, αλλά και με αυτοδιοικητική συμμετοχή στο Ά βαθμό.
Με την αριθμ.Γ4β/Γ.Π.οικ.:96174/10-12-2018 ΚΥΑ, ΦΕΚ 753/17-12-2018(τ.Υ.Ο.Ο.Δ), Α.Δ.Α. 6ΞΨ9465ΦΥΟ-1ΘΧ, διορίστηκε Διοικητής στο Νοσοκομείο Φλώρινας με τριετή θητεία.