Διοικητής

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΜΠ. 117/21-08-2017 έγγραφο του γραφείου Υπουργού Υγείας σχετικά με την πρόωρη παύση του Διοικητή Γ.Ν. Φλώρινας, ορίζεται ο ΧΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θεοδώρου, με ΑΔΤ: ΑΗ793542, Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ – ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ», αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας του Υπουργείου Υγείας, ως Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας, αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, για ορισμένο χρόνο και συγκεκριμένα μέχρι τον ορισμό του νέου Διοικητή ή, εφόσον προηγηθεί χρονικά, μέχρι την επιλογή νέου Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας.