Διοικητής

Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας είναι ο Μάντσος Γεώργιος.
Είναι εκπαιδευτικός της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με πολυετή εμπειρία στη Διοίκηση Σχολικών μονάδων.
Είναι απόφοιτος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσ/νίκης με επιπλέον σπουδές στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Είναι έγγαμος , πατέρας τεσσάρων παιδιών με μόνιμη κατοικία στην πόλη της Φλώρινας.