Διοικητικό Συμβούλιο

Ορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας «ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», αρμοδιότητας 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, σύμφωνα με τις Γ4β/Γ.Π. οικ.54033, αριθμ.Γ4β/Γ.Π. οικ. 96174 και αριθμ. Γ4β/ΓΠ. οικ.49460

  1. ΜΑΝΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ με Α.Δ.Τ.: ΑΖ803760, Πτυχιούχος Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσ/νίκης στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας «ΕΛΕΝΗ Θ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», ως Πρόεδρο.
  2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟ ΠΑΥΛΟ του Σταύρου, με Α.Δ.Τ. Ν731749, Δικηγόρος, ως Αντιπρόεδρος, με αναπληρώτριά του, την ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ. ΑΖ802252, Νηπιαγωγό.
  3. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Αλεξάνδρου, με Α.Δ.Τ. Χ987985, Ιδιωτική Υπάλληλο, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της, την ΚΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ του Νικολάου, με Α.Δ.Τ. ΑΗ303360, Οικονομολόγο.
  4. ΜΑΡΑΝΤΙΔΗ ΚΟΣΜΑ του Μιλτιάδη, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 340811, ιατρό Ε.Σ.Υ., Επιμελητή Α΄ Ουρολογικής, ως εκπρόσωπο των ιατρών και ειδικευομένων ιατρών που υπηρετούν στο Νοσοκομείο, με αναπληρωτή του τον ΣΤΥΛΙΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ του Ηρακλή, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 097987, ιατρό Ε.Σ.Υ., Συντονιστή Διευθυντή Δερματολογίας, ομοίως, που υπηρετούν αμφότεροι στο Γ.Ν. Φλώρινας «ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ».
  5. ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΙΩΑΝΝΗ του Νικολάου, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 303997, κλάδου ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων, ως εκπρόσωπο του λοιπού, πλην ιατρών Ε.Σ.Υ., προσωπικού του Νοσοκομείου, με αναπληρώτριά του την ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΣΤΕΦΑΝΟ, του Νικολάου, με Α.Δ.Τ. Τ 484569, κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής, ομοίως, που υπηρετούν αμφότεροι στο Γ.Ν. Φλώρινας «ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»