Διοικητικό Συμβούλιο

Ορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας «ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», αρμοδιότητας 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, σύμφωνα με τις Γ4β/Γ.Π. οικ.54033 και αριθμ.Γ4β/Γ.Π. οικ. 96174

  1. ΠΑΠΟΥΛΚΑ ΧΡΗΣΤΟ του Ανδρέα, με Α.Δ.Τ.: ΑΙ 877333, Πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Διοικητή στο Γενικό Νοσοκομείο ΦΛΩΡΙΝΑΣ «ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», ως Πρόεδρο.
  2.  ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Ηλία, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 439573, Λογίστρια, ως Αντιπρόεδρο, με αναπληρωτή της τον ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΠΕΤΡΟ του Στόϊκου, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 302753, Τεχνολόγο Γεωπόνο.
  3. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟ του Ευαγγέλου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 331235, Υπάλληλο ΔΕΗ, με αναπληρώτριά του την ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ. ΑΜ 404230, Πτυχιούχο Βαλκανικών Σλαβικών Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
  4. ΜΑΡΑΝΤΙΔΗ ΚΟΣΜΑ του Μιλτιάδη, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 340811, ιατρό Ε.Σ.Υ., Επιμελητή Α΄ Ουρολογικής, ως εκπρόσωπο των ιατρών και ειδικευομένων ιατρών που υπηρετούν στο Νοσοκομείο, με αναπληρωτή του τον ΣΤΥΛΙΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ του Ηρακλή, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 097987, ιατρό Ε.Σ.Υ., Συντονιστή Διευθυντή Δερματολογίας, ομοίως, που υπηρετούν αμφότεροι στο Γ.Ν. Φλώρινας «ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ».
  5. ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΙΩΑΝΝΗ του Νικολάου, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 303997, κλάδου ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων, ως εκπρόσωπο του λοιπού, πλην ιατρών Ε.Σ.Υ., προσωπικού του Νοσοκομείου, με αναπληρώτριά του την ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΣΤΕΦΑΝΟ, του Νικολάου, με Α.Δ.Τ. Τ 484569, κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής, ομοίως, που υπηρετούν αμφότεροι στο Γ.Ν. Φλώρινας «ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»