Διοικητικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 366/13-7-16( Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.) τα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας «ΕΛΕΝΗ Θ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» αρμοδιότητας 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας,είναι:

  1. ΚΟΤΟΠΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αποστόλου, με Α.Δ.Τ.:ΑΖ273818, Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, Διοικητής στο Γενικό Νοσοκομείο ΦΛΩΡΙΝΑΣ «ΕΛΕΝΗ Θ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», ως Πρόεδρος.
  2. ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Ηλία, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 439573, Λογίστρια, ως Αντιπρόεδρος, με αναπληρωτή της τον ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΠΕΤΡΟ του Στόϊκου, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 302753, Τεχνολόγο Γεωπόνο.
  3. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ του Ευαγγέλου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ331235, Υπάλληλος ΔΕΗ, με αναπληρώτριά του την ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ. ΑΜ 404230, Πτυχιούχο Βαλκανικών Σλαβικών,  Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
  4. ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ηρακλή, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 097987, ιατρός Ε.Σ.Υ., Συντονιστής Διευθυντής Δερματολογίας, ως εκπρόσωπος των ιατρών και ειδικευομένων ιατρών που υπηρετούν στο Νοσοκομείο, με αναπληρωτή του τον ΜΑΡΑΝΤΙΔΗ ΚΟΣΜΑ του Μιλτιάδη, ιατρό Ε.Σ.Υ., Επιμελητή Β΄ Ουρολογικής, ομοίως, που υπηρετούν αμφότεροι στο Γ.Ν Φλώρινας «ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ».
  5. ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 303997, κλάδου ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων, ως εκπρόσωπος του λοιπού, πλην ιατρών Ε.Σ.Υ., προσωπικού του Νοσοκομείου, με αναπληρώτριά του τη Μαλάμα Αλεξάνδρα, με Α.Δ.Τ.ΑΗ 800911, κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής, ομοίως, που υπηρετούν αμφότεροι στο Γ.Ν.Φλώρινας «ΕΛΕΝΗ Θ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ».

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί  την  Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 5 Ιουλίου 2016.

Ο Υπουργός
Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗ