Οδοντιατρική

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 1
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ