Σε συνέχεια της αριθ. 28/19.12.2017(θέμα 1ο ) Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας, οι πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας προσωρινών επιτυχόντων – προσληπτέων, απορριπτέων των υποψηφίων για την ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2017 και αριθμό πρωτοκόλλου 4861/22.09.2017, για τις ανάγκες καθαριότητας του Νοσοκομείου μας, ορίζονται σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες.

Δεδομένης της ισοβαθμίας ορισμένων εκ των υποψηφίων, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 11:00, στα γραφεία της Διοίκησης του Νοσοκομείου μας. Τα ονόματα των ισοβαθμούντων αναφέρονται στους συνημμένους καταλόγους.

Με βάση τα αποτελέσματα της κλήρωσης αυτής, όπως θα περιληφθούν στο σχετικό Πρακτικό που θα συντάξει η ορισθείσα τριμελής επιτροπή, θα διαμορφωθούν οι τελικοί πίνακες κατάταξης προσωρινών επιτυχόντων – προσληπτέων.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται εφόσον το επιθυμούν να παραστούν στη διεξαγωγή της ανωτέρω διαδικασίας.

Ο Διοικητής
Γεώργιος Χιωτίδης

Κατάλογος ισοβαθμούντων κωδικού θέσης Β100 με σύνολο μορίων βαθμολόγησης 260:

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 260
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 260
ΓΙΑΓΚΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ 260
ΔΟΥΓΚΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 260
ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 260
ΚΑΤΤΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 260
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 260
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΤΡΟΣ 260
ΡΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 260
ΤΡΑΪΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 260
ΤΣΑΝΤΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 260

 

Κατάλογος ισοβαθμούντων κωδικού θέσης Β101 με σύνολο μορίων βαθμολόγησης 260:

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 260
ΓΙΑΓΚΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ 260
ΔΟΥΓΚΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 260
ΚΑΤΤΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 260
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 260
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΤΡΟΣ 260
ΡΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 260
ΤΣΑΝΤΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 260
Leave a reply